28/4/11

Coordinació pels Drets dels Pobles Indígenes (CODPI)

Benvolguts/des amics/gues,

Des de la Coordinació pels Drets dels Pobles Indígenes (CODPI) volem presentar-vos un espai virtual d'informació i trobada relacionat amb els drets dels pobles indígenes: www.codpi.org

L'objectiu fonamental de la CODPI, de la que formen part les organitzacions ACSUD Las Segovias País Valencià, Almáciga, alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes i Mugarik Gabe, és promoure l'exercici efectiu dels drets dels pobles indígenes. Les seves accions es fonamenten en l'especialització i experiència de cadascuna de les organitzacions en el treball amb aquests pobles, a favor del reconeixement i l'aplicació efectiva dels seus drets i l'assoliment d'un desenvolupament propi, generat des de les seves visions, necessitats i expectatives. Totes treballem amb nombroses organitzacions indígenes i xarxes de suport a Amèrica Llatina i Europa. A més, duem a terme un treball d'incidència política i social a nivell estatal i de les diferents comunitats autònomes on tenim les nostres seus respectives.

La CODPI te dos eixos temàtics d'actuació, que apareixen recollits al web:

En ambdós eixos hi trobareu notícies i informació relacionada amb diverses accions liderades pels pobles indígenes per a reivindicar els seus drets, així com amb propostes i alternatives que ells mateixos posen en marxa per aplicar-los de forma efectiva.

La pàgina disposa també d'un apartat de denúncia a partir del qual serà possible adherir-se a les campanyes que promourà la CODPI o les organitzacions que recolzem (Actúa) i d'un altre en el que s'hi inclouen documents sobre les diverses realitats i drets d'aquests pobles (Documéntate).

Per acabar, el web consta d'un espai dedicat al seguiment de diferents casos de violació de drets territorials dels pobles indígenes per part d'empreses transnacionals i altres grups de poder (Observatorio).

Esperem que la informació sigui del vostre interès.

Rebeu una cordial salutació.


Estimados/as amigos/as:

Desde la Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI) queremos presentaros un espacio virtual de información y encuentro relacionado con los derechos de los pueblos indígenas: www.codpi.org

El objetivo fundamental de la CODPI, de la que forman parte las organizaciones ACSUD Las Segovias País Valencià, Almáciga, alterNativa Intercambio con Pueblos Indígenas y Mugarik Gabe, es
promover el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Sus acciones se fundamentan en la especialización y experiencia de cada una de las organizaciones en el trabajo con estos pueblos, a favor del reconocimiento y la aplicación efectiva de sus derechos y del logro de un desarrollo propio, generado a partir de sus visiones, necesidades y expectativas. Todas trabajamos con numerosas organizaciones indígenas y redes de apoyo en América Latina y Europa. Además, llevamos a cabo una labor de incidencia política y social a nivel estatal y de las diferentes comunidades autónomas en las que tenemos nuestras sedes respectivas.

La CODPI tiene dos ejes temáticos de actuación, que aparecen recogidos en la web:

En ambos ejes encontraréis noticias e información relacionada con diversas acciones emprendidas por los pueblos indígenas para reivindicar sus derechos, así como con propuestas y alternativas que ellos mismos ponen en marcha para aplicarlos de una manera efectiva.

La página dispone igualmente de un apartado de denuncia a partir del que será posible adherirse a las campañas que se promuevan desde la CODPI o las organizaciones a las que apoyamos (Actúa) y de otro en el que se incluyen documentos sobre las diversas realidades y derechos de estos pueblos (Documéntate).

Por último, en la web existe un espacio dedicado al seguimiento de distintos casos de violaciones de los derechos territoriales de los pueblos indígenas por parte de empresas transnacionales y otros grupos de poder (Observatorio).

Esperamos que la información sea de vuestro interés.

Un cordial saludo,