26/12/10

III JORNADES DE L’AVA. “DISCURSOS POLÍTICS I PRÀCTIQUES CIUTADANES”

Assistim a l'aparició de noves formes de ciutadania en les que s’observa una renovada vinculació a les especifitats d’allò local, en les que es reclama la necessitat d’una justícia regional en territoris devastats per un urbanisme socialment segregador i ecològicament insostenible, i que vindiquen alhora el caràcter públic d’allò que la societat amaga sota el mant del privat. Aquestes noves reivindicacions s'associen a nous moviments socials i a una encara incipient i renovada cultura política que es desenvolupa de manera especial en els àmbits locals. Alhora, es renovellen o emergeixen de nou sociabilitats i pràctiques rituals vinculades a una nova praxi urbana, que es plasma en noves iniciatives de gestió i de participació ciutadana, i posa en relleu la necessitat de recuperar la ciutadania i de reorientar la democràcia.