3/5/11

Metodologia de recerca etnològica: jornada de treball per a investigadors


Coincidint amb la publicació per part del Centre Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del manual “Metodologia de Recerca Etnològica”, la Càtedra d'Estudis Marítims, de la Universitat de Girona, organitza una sessió de treball dirigida als investigadors en la que els tècnics del Centre de Promoció explicaran de manera pràctica el procés de recerca etnològica aplicable als programes de l'Inventari del Patrimoni Etnologic de Catalunya: enregistrament d’entrevistes, les fonts documentals, l’anàlisi de continguts, la introducció de la información a les bases de dades IPEC, els drets d’autor, etc…


Programa:
Palamós, divendres 6 de maig de 2011

9.30 h Rebuda dels participants

9.45 h Qué és l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya? Tipus de projectes de recerca (beques, documentació, anàlisi)

10.15 – 10.45 h
Claus per presentar un projecte de recerca amb garanties d’èxit

10.45 – 11.15 h
Les diferents fases d’una recerca

11.15 – 11.30 h Pausa cafè

11.30 – 12.00 h
El treball de camp

12.00 – 12.30 h
L’enregistrament de les entrevistes

12.30 – 13.00 h
Les bases de dades i les diferents fitxes de l’Inventari del Patrimoni Etnològic

13.00 – 13.30 h
Els drets d’autor

13.30 – 14.00 h
La difusió i la rendibilització de la recerca


Inscripció gratuïta a: dir.cem@udg.edu
Parc dels Països Catalans s/n, Palamós