ÒRGANS I NORMATIVA


JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Beatriz Santamarina Campos (beatriz.santamarina@uv.es )

Departament de Sociologia i Antropologia Social
Facultat de Ciències Socials
Universitat de València
Av. Tarongers 4-B
46021 València
tf. (+34) 961.625.332
 
Secretaria: Eugenia Bayona Escat (avantrop@yahoo.es)

Departamento de Sociología y Antropología Social
Facultad de Ciencias Sociales
Avda. dels Tarongers, 4b
Universitat de València
46021 Valencia (España)
Telf. (+34) 961.625.939

Tresorer:Albert Moncusí Ferré
Vocals: Javier Gómez Ferri, Pablo Vidal, Diego Ortega, Joan Seguí, Ana Albertos, Eugenia Bayona, Albert Moncusí, Miquel Ruiz, Joan Miquel Tomàs

Col·laborador en gestió, difusió i promoció: Diego Ortega Botella (diego.ortega.ava@gmail.com)Presidenta d'Honor: Josepa Cucó Giner 

Catedràtica d’Antropologia Social de la Universitat de València, ha desenvolupat al llarg de la seua carrera acadèmica distintes línies d’investigació entre les que destaquen quatre camps preferents: el camperolat i la societat tradicional valenciana; l'amistat, els grups informals i l'associacionisme; la vida política i les transformacions de l’esquerra revolucionària; i els processos urbans. En els esmentats àmbits de recerca, ha treballat en solitari o en col•laboració amb altres col•legues, dirigit projectes i tesis doctorals, participat en congresos i impartit seminaris i cursos especialitzats en universitats espanyoles, europees i latinoamericanes.

Fruit d’aquestes investigacions són més d’una seixantena de publicacions entre les que destaquen llibres com La qüestió agraria al País Valencià (Barcelona, 1978); La tierra como motivo. Propietarios y jornaleros en dos pueblos valencianos (Valencia, 1982); Identidades colectivas. Etnicidad y sociabilidad en la península ibérica (Valencia, 1990); El quotidià ignorat. La trama associativa valenciana (Valencia, 1991); La amistad. Perspectiva antropológica (Barcelona, 1995); Antropología urbana (Barcelona, 2004). Entre els articles publicats en la darrera dècada es troben els següents: “Proximal Paradox. Friends and Relatives in the Era of Globalization” (2000); “Las organizaciones solidarias. Un análisis de su naturaleza y significado a la luz del caso valenciano” (2001); “Las ONG en el contexto de la globalización” (2003); “La izquierda de la izquierda. Un estudio de antropología política en España y Portugal” (2007); “L’antropologia als països de llengua catalana” (2007); “Recuperando una memoria en la penumbra. El Movimiento Comunista y las transformaciones de la extrema izquierda española” (2008); “Els valencians i la terra, trenta anys després” (2008); “De cómo un partido de la izquierda revolucionaria se convierte en una ONG” (2010); “Feminismo y militancia política. El feminismo del MC y de las organizaciones postemeceras” (2011).

Ha ocupat càrrecs i participat en diverses comissions i organismes relacionats amb el món universitari i l’entorn acadèmic (membre de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona i directora del Departament de Sociologia i Antropologia Social de l’Universitat de València) i desenvolupat tasques i activitats professionals de caràcter extra-acadèmic (Museu d’Etnologia de València, Institut de Sociologia i Antropologia de la Institució Valenciana d’Estudis i Investigació (IVEI) de la Generalitat Valenciana; UNESCO  i Musée national des Civilisations de l’Europe et la Méditerranée). Membre de diverses entitats ciutadanes, és actualment vice-presidenta de Valencians pel Canvi, presidenta de Riuraus Vius i Presidenta Honoraria de  l’Associació Valenciana d’Antropologia (AVA).