COL·LECCIÓ ANTROPO-LÒGIQUES

Autora Laura Villaplana Moliner (2012). Terra, costum i conflicte. Editorial Germania

Col·lecció Antropo-lògiques, 1 - Autor: Laura Villaplana Moliner - ISBN: 978-84-92587-82-7 - 176 pàgs.
Els conflictes sempre han estat presents en totes les societats i moments històrics, i juntament amb ells han emergit diverses formes de regular-los. Els jutjats de pau són una expressió més de l’aparició de regles socials dirigides a la gestió de la conflictivitat. Aquesta institució, encapçalada per figures associades al seny i al sentit comú, compta amb una llarga experiència a la nostra societat, principalment al món rural.
Els difusos límits de la justícia de pau, entre la llei i el costum local, i l’adveniment de noves formes de resolució de conflictes com la mediació, ens inviten a repensar el paper que aquesta juga a l’actualitat. Al mateix temps, això ens obrirà una via d’accés per entendre els conflictes viscuts al món rural i la seva relació amb la vida social que els envolta.