5/3/13

Convocatòria per a la presentació de comunicacions per al IX Congrés Museus i espais patrimonials: coneixent els públics

Coneixem els públics dels museus i els espais patrimonials, i les seves formes dinteractuar amb les propostes museogràfiques? Sobre aquestes preguntes reflexionarà i debatrà aquest congrés.

En molts territoris, ens trobem en el conjunt del camp museístic i patrimonial amb un desconeixement important dels públics relacionats amb aquestes infraestructures culturals: de les seves motivacions, interessos, expectatives, preferències, reaccions, aprenentatges o valoracions sobre les propostes museogràfiques, museològiques o patrimonials. Fins i tot es dóna el cas que molts museus i espais patrimonials estan mancats dinformació quantitativa detallada dels seus públics pel que fa a volum, composició, característiques, modalitats de visita o freqüència. 

Consegüentment, moltes de les polítiques museístiques i patrimonials es duen a terme sense un bon suport en estudis rigorosos sobre els públics i, també, sobre els no-públics. Així mateix, moltes propostes museístiques sactualitzen sense comptar amb aquests estudis.

L’objectiu daquest congrés és analitzar i debatre les metodologies i els resultats dels estudis de públic amb la finalitat daportar criteris a lhora de definir les polítiques museístiques i patrimonials, i delaborar i renovar les propostes museogràfiques. El Congrés comptarà amb les seccions de ponències convidades i de comunicacions lliures. Concretament, estarà encaminat a respondre les següents preguntes:

- Qui visita els museus i els espais patrimonials?
- Què es coneix de les expectatives i els interessos dels visitants?
- Quin tipus d’interaccions es donen entre els públics i les propostes museogràfiques i museològiques?
- Quines conseqüències tenen aquestes interaccions en els públics?
- Quines repercussions tenen aquestes interaccions en la política museogràfica dels museus i dels espais patrimonials?
Característiques de les comunicacions

Les propostes hauran dabordar les següents temàtiques:

1. Plantejaments i problemes teòrics i metodològics dels estudis de públic.
2. Presentació i anàlisi destudis de públic.
3. Reformulació de propostes museogràfiques, museològiques i patrimonials com a conseqüència de la realització dalgun estudi de públic.
Totes les propostes hauran de basar-se en estudis de casos, i es prioritzaran aquelles fonamentades en metodologies qualitatives.
Sacceptaran fins a un màxim de vuit comunicacions.

El termini per a lenviament de propostes finalitzarà el dia 15 dabril de 2013. Podeu descarregar la primera circular amb més informació i la convocatòria per a la presentació de les comunicacions.