11/12/12

II Jornada de debat: TOPOLOGIA DE L'ESPAI URBÀ CONTEMPORANI