19/10/12

Beca per fer una estada a la Direcció d'Educació de l'OCDE

La Fundació Jaume Bofill, en col·laboració amb l'OCDE, obre cada any una convocatòria de beca adreçada a investigadors i investigadores que vulguin fer una estada a la Direcció d'Educació de l'OCDE, amb seu a París. L'estada permet treballar en una institució de referència en recerca comparada a nivell internacional.


Amb aquesta iniciativa volem invertir eficaçment en:

- La millora i el desenvolupament de la recerca en educació i fer prospecció a Catalunya de les qüestions més rellevants d'aquest àmbit a nivell internacional. Per això oferim a una persona investigadora la possibilitat de treballar amb un equip internacional pioner en recerca educativa.
- La transferència de coneixement útil i d'experiències de l'àmbit internacional al context català, i concretament als debats i projectes de la Fundació Jaume Bofill.

MODALITAT I DOTACIÓ

- Beca d'investigació per fer una estada a la Direcció d'Educació de l'OCDE a París.
- L'estada comença el febrer de 2013 per un període de sis mesos prorrogables fins a un any.
- La dotació màxima és de 27.000 euros (13.500 euros per cada semestre, a revisar en cas que hi hagi altres fonts d'ingressos fixos) i el bitllet d'anada i tornada.
- La persona becària s'integra a un projecte de la Direcció d'Educació amb un tutor o tutora de recerca.
- Aquesta persona participa en la publicació d'informes i working papers oficials de l'OCDE, i en articles en revistes acadèmiques.
- Des de la Fundació Jaume Bofill es fa un seguiment del seu treball d'investigació i del desenvolupament del projecte.
- L'acceptació de la beca implica el compromís de fer unes estades a la seu de la Fundació Jaume Bofill a l'inici i al final del període de la beca; i durant tota l'estada a l'OCDE, la persona becada ha dedicar un temps a la transferència i difusió de coneixements a l'àmbit català: informes periòdics, sessions monogràfiques i participació en jornades i seminaris de la Fundació.

REQUISITS DE LES PERSONES CANDIDATES

- Experiència investigadora amb utilització de mètodes quantitatius i qualitatius.
- Capacitats de redacció de resultats de forma propositiva, enfocada a la recomanació de polítiques públiques i bones pràctiques.
- Preferiblement haver estudiat un doctorat o haver-se doctorat en economia, sociologia, ciències de l'educació, psicologia o ciències polítiques.
- Es valorarà l'experiència en recerca comparada a nivell internacional.
- Habilitats i bons coneixements per utilitzar bases de dades estadístiques.
- Preferiblement haver nascut després de 1975.
- Imprescindible un nivell alt d'anglès i català parlat i escrit. Es tindrà en compte el coneixement del francès.
- Es valorarà la trajectòria i l'interès en la millora i el desenvolupament de la recerca en educació i desigualtat social a Catalunya.

CANDIDATURA I TERMINIS

El darrer dia per a la presentació de la candidatura i la documentació és el 30 d'octubre de 2012. Per presentar-se cal enviar a l'adreça becaocde@fbofill.cat la documentació següent:

- Sol·licitud de participació en aquesta convocatòria, que es pot obtenir a l'adreça www.fbofill.cat/becaocde.
- Currículum que demostri l'adequació als requisits de la convocatòria en català o anglès.
- Carta de presentació i motivació (només en anglès).

SELECCIÓ

Una comissió interdisciplinària formada per persones investigadores i expertes universitàries i la cap de recerca de la Fundació Jaume Bofill farà la primera selecció de tres candidatures. La comunicació als finalistes serà el dia 15 de novembre i es farà una prova d'anglès el 16 de novembre. Les tres persones seleccionades hauran d'anar a París on una comissió de l'OCDE prendrà la decisió definitiva (l'entrevista serà en anglès). Les despeses del viatge aniran a càrrec de l'OCDE.

Podeu descarregar-vos el pdf de les bases de la convocatòria i el full de sol·licitud per a la convocatòria del 2013. El darrer dia per a la presentació de la candidatura i la documentació és el 30 d'octubre de 2012.