23/4/12

Blog de la Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia ETNOBLOC


La Biblioteca-Centre de Documentació del Museu Valencià d'Etnologia és una biblioteca especialitzada en etnologia i antropologia, amb especial interés en el territori valencià. La seua funció és la de servir de recolzament als treballs d'investigació, exposició i difusió del personal del Museu Valencià d'Etnologia (conservadors, tècnics de difusió, dissenyadors, etc.), a més a més de ser centre de referència per als estudiants, investigadors i interessats en l'estudi etnològic. Tots els ciutadans són benvinguts a utilitzar la nostra col·lecció per apropar-se a la diversitat cultural dels pobles i així comprendre millor la societat a la qual vivim.

La qualitat i quantitat de les publicacions de que disposa, l'atenció i serveis a l'usuari, la vinculació al Museu i per tant la seua especialització, fan d'esta biblioteca un lloc de consulta imprescindible per a investigadors del món de l'antropologia i de l'etnologia. A més compta amb un espai per compartir els materials de difusió i treball de la Biblioteca-Centre de Documentació del Museu Valencià d'Etnologia