5/2/12

RESOLUCIÓ I PREMI D'INVESTIGACIÓ J.F. MIRA / RESOLUCIÓN I PREMIO DE INVESTIGACIÓN J.F. MIRA

RESOLUCIÓ I PREMI D'INVESTIGACIÓ J.F. MIRA

El Jurat presidit per Dra. Beatriz Santamarina, presidenta del AVA, i integrat per Dra. Josepa Cucó, Catedràtica d'Antropologia de la UV, Dr. Pablo Vidal, director de l'Institut Valencià d'Etnologia de la UCV i Dr. Joan Seguí, Director del Museu Valencià d’Etnologia.

Ha resolt concedir l'I PREMI D'INVESTIGACIÓ J.F. MIRA, de conformitat amb l'establert en la convocatòria, al treball:

“Els jutjats de pau des de l'antropologia jurídica. Una aproximació a la gestió de conflictes al món rural".

Autora: Sra. Laura Villaplana Moliner

En l'Acte d'Homenatge a J.F. Mira en el Museu Valencià d’Etnografia, a celebrar el 22 de març a les 19,00 h, es realitzarà el lliurament de diploma i taló.

Laura Villaplana Moliner (Castelló, 1982) és llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona, recentment titulada amb el màster d’Antropologia i Etnografia per la
mateixa universitat, i llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Compta amb experiència en recerca antropològica en àmbits vinculats a l’espai públic i a la memòria dels barris, així com també ha investigat en matèria de patrimoni cultural. En el camp periodístic i audiovisual, té experiència en premsa escrita i és coautora del documental “Roquetes: memòries que fan barris”. Actualment, treballa en projectes dedicats a la promoció dels interessos dels i les joves.

RESOLUCIÓN I PREMIO DE INVESTIGACIÓN J.F. MIRA

El Jurado presidido por Dra. Beatriz Santamarina, presidenta del AVA, e integrado por Dra. Josepa Cucó, Catedrática de Antropología de la UV, Dr. Pablo Vidal, director del Instituto Valenciano de Etnología de la UCV y Dr. Joan Seguí, Director del Museu Valencià d’Etnologia.

Ha resuelto conceder el I PREMIO DE INVESTIGACIÓN J.F. MIRA, de conformidad con lo establecido en la convocatoria, al trabajo:

“Els jutjats de pau des de l'antropologia jurídica. Una aproximació a la gestió de conflictes al món rural”.

Autora: Dña. Laura Villaplana Moliner

En el Acto de Homenaje a J.F. Mira en el Museu Valencià d’Etnografia, a celebrar el 22 de marzo a las 19,00 h, se realizará la entrega de diploma y talón.

Laura Villaplana Moliner (Castelló, 1982) es licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universitat de Barcelona, recientemente titulada con el máster de Antropología y Etnografía por la misma universidad, y licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universitat Autònoma de Barcelona.

Cuenta con experiencia en investigación antropológica en ámbitos vinculados al espacio público y a la memoria de los barrios, así como también ha investigado en materia de patrimonio cultural. En el campo periodístico y audiovisual, tiene experiencia en prensa escrita y es coautora del documental “Roquetes: memorias que hacen barrios”. Actualmente, trabaja en proyectos dedicados a la promoción de los intereses de los y las jóvenes.