16/6/11

I ESCOLA D'ESTIU AVA

JULIOL-SETEMBRE 2011

ORGANITZA

ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’ANTROPOLOGIA (AVA)

COL.LABOREN

Museu Valencià d’Etnologia

Departament de Sociologia i Antropologia. Universitat de València

Facultat de Sociologia i Ciències Humanes. Universitat Catòlica de València

SEMINARIS

L'ESTUDI DE LES FESTES POPULARS A L'ANTROPOLOGIA

FEMINISTA.

Dates: 11 i 12 de juliol de 2011

Director/a: Verónica Gisbert Gracia. Universitat de València

Duració: 8 hores/dos sessions

Lloc: Museu Valencià d’Etnologia

Horari: 10 a 14 matí.

PATRIMONI ETNOLÒGIC I PATRIMONI IMMATERIAL. UNA APROXIMACIÓ A LA LEGISLACIÓ, INVENTARI I CATALOGACIÓ

Dates: 13 i 14 de juliol de 2011

Director/a: Mª Teresa Vicente Rabanaque. Universitat Politècnica de València

Duració: 8 hores/dos sessions

Lloc: Museu Valencià d’Etnologia

Horari: 10 a 14 matí.

PORT DE SAGUNT. L'ÚLTIMA FACTORY TOWN. UNA APROXIMACIÓ ETNOGRÀFICA AL PATRIMONI INDUSTRIAL

Dates: 15 i 16 de juliol de 2011

Director/a: Julio Bodí Ramiro. Universitat de València/Maria Hebenstreit. Universitat de Leipzig.

Duració: 8 hores

Lloc: Museu Valencià d’Etnologia

Horari: 10 a 14 matí

POBREsA i MARGINACIÓ SOCIAL a LA SERRA DE CHIAPAS

Dates: 18 i 19 de juliol de 2011

Director/a: Dra. Mª Eugenia Bayona Escat. Universitat de València

Duració: 8 hores

Lloc: Museu Valencià d’Etnologia

Horari: 10 a 14 matí

RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA ORAL AL MEDI RURAL

Dates: 2 i 3 de septiembre del 2011

Director/a: Dr. Pablo Vidal. Universidad Católica de Valencia

Duració: 8 hores

Lloc: Gaibiel (Castelló).

Horari: 10 a 14 matí

COORDINADORA ESCOLA D’ESTIU:

Mireia López Nicolás

DATES:

11 i 19 de juliol de 2011

2 i 3 de setembre de 2011

LLOC: Museu Valencià d’Etnologia

C/ Corona 36, 46003 València

(excepte el curs de Recuperació de la Memòria Oral que tindrà lloc a Gaibiel)


ACCESSOS

Bus EMT: Línies 1, 2, 5, 5B, 8, 28, 29, 79, 80, 95
Metro: Línia 1, estació Turia
Tranvia: Línia 4, estació Reus


QUOTES D'INSCRIPCIÓ

□ 15 € Estudiants

□ 30 € Profesionals

□ 15 € aturats

□ 15 € per a membres de la FAAEE i AIBR

□ 5 € per a membres del AVA

□ 25€ Estudiants inscripció a dos seminaris

La cuota d'inscripció a qualsevol dels seminaris dona dret a:

Assistència

Llibre i material

Diploma de assistència


PROCEDIMENT D' INSCRIPCIÓ

S'HAURÀ D'OMPLIR LA BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ QUE ES POT DESCARREGAR A LA PÀGINA WEB DEL AVA.


INFORMACIÓ

Per a qualsevol informació contactar amb: la coordinadora de la Escola d’Estiu, Mireia López Nicolás iorra4@hotmail.com o la secretaria del AVA avantrop@yahoo.es