17/5/11

La comunitat antropòloga no es posa d'acord sobre si la seva disciplina és o no una ciència

El desembre de 2010 The New York Times va informar que el terme "ciència" havia desaparegut de l’objectiu de l'Associació Antropològica Americana (AAA). La notícia va iniciar un debat arreu del món sobre el caràcter científic d'aquesta disciplina, a causa, entre altres motius, de la progressiva fragmentació en diverses especialitzacions que ha sofert durant el darrer segle.

Si bé fins aquell moment l'AAA s'havia definit a si mateixa com l'associació "per fer avançar l'antropologia com la ciència que estudia la humanitat en tots els seus aspectes", ara promet "fer avançar la comprensió pública de la humanitat en tots els seus aspectes". El periodista de The New York Times va suggerir al seu article que aquest canvi provocaria una lluita entre aquells antropòlegs que la consideressin una ciència veritable i els seus opositors. I així ha estat.

De fet, Frank Marlowe, president electe de l'Evolutionary Anthropology Society (una branca de l'AAA), va ser citat assegurant "que els antropòlegs evolucionistes són superats en nombre pels nous antropòlegs culturals o socials, molts dels quals encara que no tots, són postmoderns, la qual cosa sembla traduir-se en anticiència".

La nova definició també va provocar descontentament al comitè executiu de l'AAA, que va actuar amb un cert retard per tranquil•litzar l'opinió pública i els seus mateixos membres, dient que tot havia estat un malentès i que no hi havia hagut cap intenció de posar en dubte el caràcter científic de la disciplina. Fins i tot el mateix comitè va publicar un text simultani titulat Què és l'antropologia?, on es descrivia l'antropologia com una ciència sense cap tipus d'ambigüitat.

Com a conseqüència d'aquests fets, la comunitat antropòloga ha iniciat un debat on partidaris (representats majoritàriament per antropòlegs evolucionistes) i detractors (al seu torn representats majoritàriament per antropòlegs culturals i antropòlegs socials) del caràcter científic de la disciplina no aconsegueixen posar-se d'acord.

Els orígens del conflicte.

Segons l'article Anthropologists unite!, publicat a la revista Nature, la raó per la qual l'AAA va iniciar aquest conflicte terminològic és que -com la geografia, fins i tot potser com la biologia- l'antropologia és una disciplina que s'ha fragmentat en diverses especialitzacions durant el darrer segle.

Durant molt de temps les principals branques de l’antropologia s'han ignorat entre si, cosa que a la dècada dels 80 ja va provocar diverses confrontacions entre moviments oposats. L'aparició durant aquesta època dels sociobiòlegs, que afirmaven que la genètica es tractava d'un fet cabdal per entendre les diferències del comportament social dels diversos grups humans, i dels antropòlegs culturals, que defensaven que la llengua i la cultura era un factor determinant que caracteritzava de manera categòrica el pensament humà, van ser determinants per a la fragmentació de la disciplina. Com a conseqüència, diversos departaments insígnia de l'antropologia als Estats Units es van separar i els sociobiòlegs es van unir a les facultats de medicina, mentre que els antropòlegs culturals es van aliar amb les humanitats.

La solució d'aquest conflicte, que ha sobreviscut fins a l'actualitat, sembla passar per trencar les posicions categòriques de les diverses especialitzacions de l'antropologia, encara ancorades en els enfrontaments dels anys 80, i començar a impulsar una col•laboració interdisciplinària que permeti entendre les ciències dels éssers humans de manera aïllada de les interpretacions i hipòtesis específiques.

Font: Antropologists unite! Nature (2011), 470, 166-168.