19/5/11

IV JORNADA DE PROFESSIONALITZACIÓ DE L'ANTROPOLOGIA

La IV Jornada de professionalització de l’antropologia té l’objectiu de presentar experiències i estratègies per a l’ocupació dels titulats en Antropologia així com les iniciatives que per a la professionalització de l’antropologia s’estan duent a terme a nivell estatal.