9/2/11

Activitats de l'Institut del Territori a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània

Seminari Internacional CIUTAT_011. Mobilitats

Per tercer any consecutiu, l'IdT planteja reflexions sobre la ciutat i l'espai públic, en el marc del seminari internacional CIUTAT. Enguany, CIUTAT_011, que tindrà lloc entre l'1 de febrer i l'1 de març, se centra en l'anàlisi de les polítiques de mobilitat i iniciatives exemplars dutes a terme per tal d'aconseguir ciutats més segures, netes i respirables. Sota el títol “Mobilitats”, aquestes sessions posaran sobre el tapís temàtiques com ara el valor i la idoneïtat de l'automòbil, així com les conseqüències socials que se'n deriven de la hipermobilitat, o les alternatives als vehicles motoritzats per tal d'aconseguir ciutats més sostenibles i habitables, tot a través d'exemples pràctics de diverses ciutats europees.

15.02.2011

Donòstia. Els valors de la sostenibilitat

Seminario Internacional CIUTAT_011. Movilidades

Por tercer año consecutivo, el IdT plantea reflexiones sobre la ciudad y el espacio público, en el marco del seminario internacional CIUTAT. Este año, CIUTAT_011, que tendrá lugar entre el 1 de febrero y el 1 de marzo, se centra en el análisis de las políticas de movilidad e iniciativas ejemplares llevadas a cabo para conseguir ciudades más seguras, limpias y respirables. Bajo el título “Movilidades”, estas sesiones pondrán sobre el tapiz temáticas como por ejemplo el valor y la idoneidad del automóvil, así como las consecuencias sociales que se derivan de la hipermobilitat, o las alternativas a los vehículos motorizados para conseguir ciudades más sostenibles y habitables, todo a través de ejemplos prácticos de varias ciudades europeas.

15.02.2011
Donòstia. Los valores de la sostenibilidad

22.02.2011
Vitoria-Gasteiz. Capital Verde Europea 2012

01.03.2011
Los impactos de la movilidad en la población