14/12/10

Adeú Josep Ramón Llobera

El passat 4 de desembre de 2010 va faltar l'antropòleg català Josep Ramón Llobera Plana. Nascut a l'Havana el 1939, estudià economia i filosofia a la Universitat de Barcelona i s'instal·là, des de 1969, a Londres, on inicià carrera com a antropòleg. Ha estat professor de Sociologia i Antropologia a l'University College de Londres -en el qual es doctorà sota la direcció de Mary Douglas- a la universitat de Hull i al Goldsmiths' College de la Universitat de Londres.