4/3/14

RESOLUCIÓ III PREMI D'INVESTIGACIÓ J.F. MIRA

RESOLUCIÓ III PREMI D'INVESTIGACIÓ J.F. MIRA:

El Jurat presidit per Dr. Joan Seguí, Director del Museu Valencià d’Etnologia, i integrat per Dr. Pablo Vidal, Director de l'Institut Valencià d'Etnologia de la UCV i Dr. Albert Moncusí, professor de la Universitat de València,

Ha resolt concedir el lII PREMI D'INVESTIGACIÓ J.F. MIRA, de conformitat amb el que establix la convocatòria, al treball:

“Las reivindicaciones de las mujeres indígenas en Bolivia por el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”

Autora: Eva Mompó López

València, a 14 de febrer de 2014

RESOLUCIÓN III PREMIO DE INVESTIGACIÓN J.F. MIRA:

El Jurado presidido por Dr. Joan Seguí, Director del Museu Valencià d’Etnologia, e integrado por Dr. Pablo Vidal, Director del Instituto Valenciano de Etnología de la UCV y Dr. Albert Moncusí, profesor de la Universitat de València,

Ha resuelto conceder el III PREMIO DE INVESTIGACIÓN J.F. MIRA, de conformidad con lo establecido en la convocatoria, al trabajo:

"Las reivindicaciones de las mujeres indígenas en Bolivia por el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”

Autora: Eva Mompó López

Valencia, a 14 de febrero de 2014