14/5/12

II Escola d'Estiu AVA 2012 / II Escuela de Verano AVA 2012

II ESCOLA D'ESTIU AVA
JUNY-JULIOL 2012

        
ORGANITZA
ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’ANTROPOLOGIA (AVA)

COL.LABOREN
Museu Valencià d’Etnologia
Departament de Sociologia i Antropologia. Universitat de València
Facultat de Sociologia i Ciències Humanes. Universitat Catòlica de València

 SEMINARIS

 VISIONS DE L’ALTRE EN EL CINEMA COLONIAL I DE CIÈNCIA FICCIÓ
Dates: 25, 26  i 27 de  juny
Director/a: Miquel Ruíz Torres
Duració: 12 hores/tres sessions
Lloc: Museu Valencià d’Etnologia
Horari: 10 a 14 matí.
  
FOTOGRAFÍA GAIBIEL
Dates: 29 i 30 de  juny
Director/a: José Daniel López Jiménez. Universidad Católica de Valencia
Duració: 12 hores/tres sessions
Lloc: Gaibel
Horari: 10 a 14 matí/16h a 20h. vesprada

 ¡LES DONES VOLEN FESTA! ELS RITUALS COM ESPAIS DE REIVINDICACIÓ FEMENINA
Dates: 2 i 3 de  juliol
Director/a: Verònica Gisbert i Gràcia
Duració: 8 hores/dos sessions
Lloc: Museu Valencià d’Etnologia
Horari: 10 a 14 matí.

 PORT DE SAGUNT. L'ÚLTIMA CIUTAT FACTORIA. UNA APROXIMACIÓ ETNOGRÀFICA I HISTÒRICA ALS REFERENTS IDENTITARIS VINCULATS A AHV FACTORIA SAGUNT. (1941-1974).
Dates: 12, 13 i 14 de juliol
Directors: Julio Bodí Ramiro (Universitat de València) María Hebenstreit (Universidad de Leipzig).
Duració: 12 hores/ tres sessions
Lloc: Museu Valencià d’Etnologia
Horari: 10 a 14 matí

METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I ACCIÓ PARTICIPATIVA. SALUT I ESPAIS INTERSTICIALS
Dates: 20 i 21 de juliol
Director/a: Mireia López Nicolás. Universitat de València
Duració: 8 hores/ dos sessions
Lloc: Museu Valencià d’Etnologia
Horari: 10 a 14 matí
  
DATES:

25 juny al 21 juliol 2012

LLOC:

Museu Valencià d’Etnologia
C/ Corona 36, 46003 València
(excepte el curs de  Fotografia Gaibiel Oral que tindrà lloc a Gaibiel, Castelló)

 ACCESSOS

Bus EMT: Línies 1, 2, 5, 5B, 8, 28, 29, 79, 80, 95
Metro: Línia 1, estació Turia
Tramvia: Línia 4, estació Reus 

 QUOTES D'INSCRIPCIÓ

Seminaris 8 hores:
□ 15 € Estudiants
□ 30 € Professionals
□ 15 € aturats
□ 15 € per a membres de la FAAEE i AIBR
□ 0 € per a membres del AVA
□ 25€ Estudiants  inscripció a  dos seminaris

Seminaris 12 hores:
□ 20 € Estudiants
□ 40 € Professionals
□ 25 € aturats
□ 20 € per a membres de la FAAEE i AIBR
□ 0 € per a membres del AVA
□ 30 € Estudiants  inscripció a  dos seminaris


La quota d'inscripció a qualsevol  dels seminaris dona dret  a:
Assistència
Llibre i material
Diploma de assistència
  
PROCEDIMENT D' INSCRIPCIÓ

INFORMACIÓ

Per a qualsevol informació contactar amb: la directora de la Escola d’Estiu Dra. Eugenia Bayona Escat avantrop@yahoo.es o la coordinadora de la Escola d’Estiu, Mireia López Nicolás iorra4@hotmail.com

II ESCUELA DE VERANO AVA
JUNIO-JULIO 2012


       
ORGANIZA
ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’ANTROPOLOGIA (AVA)

COLABORAN
Museu Valencià d’Etnologia
Departament de Sociologia i Antropologia. Universitat de València
Facultad de Sociología y Ciencias Humanas. Universidad Católica de Valencia

SEMINARIOS

VISIONES DEL OTRO EN EL CINE COLONIAL Y DE CIENCIA FICCIÓN
Fechas: 25, 26 y 27 de junio
Director/a: Miquel Ruíz Torres. Universitat de València
Duración: 12 horas/tres sesiones
Lugar: Museu Valencià d’Etnologia
Horario: 10 a 14 mañana

FOTOGRAFÍA GAIBIEL  
Fechas: 29 y 30 de junio
Director/a: José Daniel López Jiménez. Universidad Católica de Valencia
Duración: 12 horas/tres sesiones
Lugar: Museu Valencià d’Etnologia
Horario: 10 a 14 mañana/tarde 16 a 20

¡LAS MUJERES QUIEREN FIESTA! LOS RITUALES COMO ESPACIOS DE REIVINDICACIÓN FEMENINA
Fechas: 2 y 3 de julio                        
Director/a: Verónica Gisbert Gracia. Universitat de València
Duración: 8 horas/dos sesiones
Lugar: Museu Valencià d’Etnologia
Horario: 10 a 14 mañana

PUERTO DE SAGUNTO. LA ÚLTIMA CIUDAD FACTORÍA. UNA APROXIMACIÓN ETNOGRÁFICA E HISTÓRICA A LOS REFERENTES IDENTITARIOS VINCULADOS A AHV FACTORÍA SAGUNTO. (1941-1974).  
Fechas: 12, 13 y 14 de julio
Directores: Julio Bodí Ramiro (Universitat de València) María Hebenstreit (Universitat de Leipzig).
Duración: 12 horas/tres sesiones
Lugar: Museu Valencià d’Etnologia
Horario: 10 a 14 mañana

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN PARTICIPATIVA. SALUD Y ESPACIOS INTERSTICIALES 
20 y 21 de julio
Director/a: Mireia López Nicolás
Duración: 8 horas/dos sesiones
Lugar: Museu Valencià d’Etnologia
Horario: 10 a 14 mañana

FECHAS:

25 de junio al 21 de julio 2012

LUGAR:

Museu Valencià d’Etnologia
C/ Corona 36, 46003 Valencia
(excepto el curso de Fotografía Gaibiel que será en
Gaibiel, Castellón). 

ACCESOS

Bus EMT: Líneas 1, 2, 5, 5B, 8, 28, 29, 79, 80, 95
Metro: Línea 1, estación Turia
Tranvía: Línea 4, estación Reus 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Cursos 8 horas:
□ 15 € Estudiantes
□ 30 € Profesionales
□ 15 € Parados
□ 15 € para miembros de la FAAEE y AIBR
□ 0 € para los miembros del AVA
□ 25€ Estudiantes inscripción dos seminarios

Cursos 12 horas:
□ 20 € Estudiantes
□ 40 € Profesionales
□ 15 € Parados
□ 20 € para miembros de la FAAEE y AIBR
□ 0 € para los miembros del AVA
□ 30 € Estudiantes inscripción dos seminarios

La cuota de inscripción a cualquiera de los seminarios da derecho a:
Asistencia
Libro y material
Diploma de asistencia

 PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN


 INFORMACIÓN

Para cualquier información contactar con: la Directora de la Escola d’Estiu Dra. Eugenia Bayona Escat avantrop@yahoo.es o la coordinadora de la Escola d’Estiu Mireia López Nicolás iorra4@hotmail.com


10 BECAS PARA LA ESCUELA DE VERANO
COL·LABORADORS / COLABORADORES