24/5/12

10 BEQUES PER A L'ESCOLA D'ESTIU AVA 2012/ 10 BECAS PARA LA ESCUELA DE VERANO


10 BEQUES PER A L'ESCOLA D'ESTIU AVA 2012

Les beques s’atorgaren 10 beques a estudiants de grau i postgrau en funció dels criteris següents:

Expedient acadèmic
Nivell d’Ingressos
Lloc de residència (desplaçament)

Per a sol·licitar una de les beques s’ha d’escriure a la coordinadora de l’Escola d’Estiu Sra. Mireia López Nicolás email: iorra4@hotmail.com i posar en assumpte SOL·LICITUD BECA

Data màxima d'inscripció a les beques 15 de Juny

10 BECAS PARA LA ESCUELA DE VERANO AVA 2012

Las becas se otorgaran 10 becas a estudiantes de grado y postgrado en función de los siguientes criterios:

Expediente académico
Nivel de Ingresos
Lugar de residencia (desplazamiento)

Para solicitar una de las becas se debe escribir a la coordinadora de la Escola d’Estiu Dña. Mireia López Nicolás email: iorra4@hotmail.com y poner en asunto SOLICITUD BECA


Fecha máxima de inscripción a las becas 15 de junio