17/2/12

I CONGRÉS INTERNACIONAL REPENSANT ELS LÍMITS DEL PATRIMONI CULTU-NATURAL

ORGANITZA

ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’ANTROPOLOGIA (AVA)


COL•LABOREN
Departament de Sociologia i Antropologia. Universitat de València
Museu Valencià d’Etnologia
Facultat de Ciències Socials. Universitat de València
Institut Universitari d’Antropologia. Universitat Catòlica de ValènciaDATA DE REALITZACIÓ PREVISTA:
21, 22, 23 y 24 de novembre de 2012

LLOC DE REALITZACIÓ
Museu Valencià d’Etnologia (Valencia)

DATES:
21, 22, 23 y 24 de novembre de 2012
21, 22 y 23 Ponències i grups de treball
24 Visita guiada al Museu Valencià d’Etnologia


LLOC:
Museu Valencià d’Etnologia
C/ Corona 36, 46003 València


ACCESSOS:
Bus EMT: Línies 1, 2, 5, 5B, 8, 28, 29, 79, 80, 95
Metro: Línia 1, estació Túria
Tramvia: Línia 4, estació Reus

QUOTES D’INSCRIPCIÓ

ABANS DEL 15 DE SETEMBRE

□ 30 € Estudiants (només Congrés)
□ 60 € Professionals (només Congrés)
□ 40 € Congrés + 1 any d’associació per a estudiants/aturats
□ 70 € Congrés + 1 any d’associació per a professionals
□ 40 € Membres d’alguna associació de la FAAEE o AIBR
□ 30 € Aturats (només Congrés)
□ Gratuïta per als membres del AVA

Nota: Tots els autors hauran d’estar inscrits abans del 15 de setembre
Els estudiants o aturats hauran d’acreditar-ho


DESPRÉS DEL 15 DE SETEMBRE

□ 50 € Estudiants (només Congrés)
□ 80 € Professionals (només Congrés)
□ 60 € Congrés + 1 any d’associació per a estudiants/aturats
□ 90 € Congrés + 1 any d’associació per a professionals
□ 60 € Membres d’alguna associació de la FAAEE o AIBR
□ 50 € Aturats (només Congrés)
□ 20€ per als membres del AVA

Nota: Els estudiants o aturats hauran d’acreditar-ho


PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

S’haurà d’omplir la butlleta d’inscripció que es pot descarregar de la pàgina web del AVA http://ava-antropologiavlc.blogspot.com, la qual s’enviarà juntament amb la fotocòpia d’haver fet l'ingrés o transferència (i els documents justificatius de la condició d’estudiant o aturat, si és el cas) a alguna de les següents adreces:

Per correu electrònic: repensandolimites@gmail.com

Per correu postal: Eugenia Bayona
Departament de Sociologia i Antropologia Social
Universitat de València
Av. Tarongers s/n
46022 València

La data límit d’inscripció serà el 14 de novembre de 2012

La quota d’inscripció al Congrés dóna dret a:
Assistència
Documentació i material
Diploma d’assistència
Llibre d’actes
Visita guiada al Museu Valencià d’Etnologia
Vi d’honorDATES D’INTERÈS


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE RESUMS
La data límit per fer arribar els resums de les comunicacions és el 15 de maig de 2012

TERMINI D’ACCEPTACIÓ
El Comitè Científic donarà a conèixer l’acceptació o el rebuig de la comunicació a partir del 15 de juny de 2012

TERMINI LLIURAMENT COMUNICACIÓ
La data límit per presentar la comunicació final serà el 25 de setembre del 2012. Desprès del lliurament el Comitè decidirà sobre la publicació de la comunicació sobre la base de criteris científics.


NOTA:

No s’acceptaran ni resums ni comunicacions que no compleixin ni els requisits formals ni les dates de lliurament


NORMES PRESENTACIÓ DELS RESUMS


FORMAT
El text del resum ha de tenir un format compatible amb Word 2003, interlineat a doble espai, lletra Times New Roman 12, i una extensió no major de 300 paraules.

La proposta ha d’incloure:
Títol de la comunicació
Nom i cognoms de l’autor o autora
Institució de procedència
Adreça postal i telèfon
Correu electrònic

En el cas que l’autoria correspongui a diverses persones figuraran les dades de, al menys, una d’elles.

ENVIAMENT DE RESUMS
Els resums s’enviaran per correu electrònic, en un arxiu adjunt, a la adreça:

repensandolimites@gmail.com

En assumpte haurà de figurar I Congrés Internacional i el cognom autor/autors

NORMES DE PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS

Format
1- Idiomes dels textos. Els textos podran ser publicats en català o castellà.

2.- Extensió i tipografia dels textos. L’extensió màxima serà de 15 pàgines, incloent les notes (que aniran a peu de pàgina) i la bibliografia. La tipografia serà Times New Roman amb cos 12. No s’utilitzaran estils (cursiva, negreta, subratllat, majúscules) per indicar èmfasi. Tots els marges (dret i esquerre, superior i inferior) seran de 2,5 cm. La separació entre línies serà d’un espai i mig. No fer sagnia a començament de paràgraf. Totes les pàgines aniran numerades al marge inferior dret. Les notes a peu de pàgina aniran en Times New Roman 10 a espai senzill.

3.- Títol i epígrafs. El títol de la comunicació anirà en majúscules, negreta i centrat. El nom de l’autora o autor anirà sota el títol, centrat, sense negreta i amb adscripció professional acadèmica. Els epígrafs inclosos en el text aniran numerats. Deixar sempre una línia entre fi d’un apartat i el següent títol d’epígraf, però no entre el títol de l’epígraf i la continuació del text.

4.- Bibliografia. Es respectarà les normes d’anotació bibliogràfica abreujada (Referències bibliogràfiques ISO 690, UNE 50-104). És a dir: cognoms (en majúscula), nom de l’autor. Títol (en cursives), número d’edició, ciutat: editorial, any, pàgines. S’utilitzarà la preposició "A:" quan la referència forma part d’una unitat bibliogràfica més gran.

5.- Enviament de materials. Els textos s’han d’enviar en format WORD

Enviament de comunicacions

Les comunicacions s’enviaran per correu electrònic a repensandolimites@gmail.com o si s’escau als coordinadors dels grups de treball, sobre els qual s’informarà als participants en el seu moment a la pàgina web del AVA.


ACTES DEL CONGRÉS

El AVA publicarà les comunicacions seleccionades a l’editorial Germanías dintre de la col•lecció Antropo-lógicas.


INFORMACIÓ

Per a qualsevol informació sobre el Congrés contactar: repensandolimites@gmail.com

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ I CONGRÉS INTERNACIONAL REPENSANT ELS LÍMITS DEL PATRIMONI CULTURAL-NATURAL DE L’ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’ANTROPOLOGIA