4/10/11

Convocatòria professor/a antropologia. FLACSO Ecuador

FLACSO Seu Equador, requereix els serveis d'un (a) professor (a) per treballar a temps complet i amb dedicació exclusiva a la institució desenvolupant activitats de docència, recerca i gestió.

Data límit: 17 d'octubre de 2011

Perfil requerit

 • Ph.D. en Antropologia.
 • Expertesa de recerca i publicacions en alguna de les següents àrees: antropologia visual, antropologia i art contemporani, història de la visualitat, fotografia i documental etnogràfic, teories de la imatge.
 • Experiència en les àrees de docència i de recerca.
 • Justificar almenys tres publicacions acadèmiques en les àrees de expertesa (obres monogràfiques o articles indexats) i materials audiovisuals (si escau).
 • Capacitat i criteris per avaluar i elaborar propostes de recerca i / o extensió.
 • Capacitat i experiència per gestionar i executar projectes.
 • Alt professionalisme en l'activitat acadèmica, valors ètics i capacitat per treball en equip.
 • Maneig d'eines informàtiques.
 • Maneig de metodologies audiovisuals d'investigació social.
 • En mèrits iguals es donarà preferència a postulants que compleixin amb qualsevol de les següents característiques: menors de 45 anys, dones, afrodescendents i indígenes.

Les persones interessades han d'enviar:

· Full de vida d'acord amb el format adjunt.

· Dos cartes de recomanació.

· Una descripció de motius i projecció acadèmica en no més de 2000 caràcters.

Recepció de candidatures: Procuradoria de la FLACSO: rviteri@flacso.org.ec

Data límit de recepció: dilluns, octubre 17, 2011, a les 17h00


FLACSO Sede Ecuador, requiere los servicios de un(a) profesor(a) para trabajar a tiempo completo y con dedicación exclusiva en la institución desarrollando actividades de docencia, investigación y gestión.

Perfil requerido

 • Ph.D. en Antropología.
 • Experticia de investigación y publicaciones en alguna de las siguientes áreas: antropología visual, antropología y arte contemporáneo, historia de la visualidad, fotografía y documental etnográfico, teorías de la imagen.
 • Experiencia en las áreas de docencia y de investigación.
 • Justificar al menos tres publicaciones académicas en las áreas de experticia (obras monográficas o artículos indexados) y materiales audiovisuales (si aplica).
 • Capacidad y criterios para evaluar y elaborar propuestas de investigación y/o extensión.
 • Capacidad y experiencia para gestionar y ejecutar proyectos.
 • Alto profesionalismo en la actividad académica, valores éticos y capacidad para trabajo en equipo.
 • Manejo de herramientas informáticas.
 • Manejo de metodologías audiovisuales de investigación social.
 • En méritos iguales se dará preferencia a postulantes que cumplan con cualquiera de las siguientes características: menores de 45 años, mujeres, afrodescendientes e indígenas.

Las personas interesadas deben enviar:

· Hoja de vida de acuerdo al formato adjunto.

· Dos cartas de recomendación.

· Una descripción de motivos y proyección académica en no más de 2000 caracteres.

Recepción de candidaturas: Procuraduría de la FLACSO: rviteri@flacso.org.ec

Fecha límite de recepción: Lunes, 17 de octubre de 2011, a las 17h00