21/3/11

Lliga dels drets dels pobles: oferta de treball (substitució de 5 mesos)


Lloc de treball: Coordinador/a Àrea Internacional

FUNCIONS:

-Responsable de la campanya "Indígenes quan la terra camina"

-Responsable dels projectes de cooperació al desenvolupament amb el Perú

-Supervisió de l'Àrea de campanyes Internacionals

TASQUES:

-Campanya: Concertació exposició i documental (contactes, muntatge i difusió), concertació de les maletes pedagògiques (contactes, enviament, concertació dels tallers), actualitzar articles web, manteniment web, enviament del butlletí, etc.

-Seguiment i justificació tècnica i econòmica de la campanya.

-Totes les altres tasques que comporta la campanya (recerca, organització d'actes, treball xarxa, etc.) Gestió de possibles places de pràctiques a l'Àrea Indígena.

-Projectes de cooperació amb el Perú: Presentació de projectes a convocatòries públiques (ajuntaments i generalitat). Justificació de convocatòries aprovades (seguiment econòmic i tècnic). Contacte amb finançadors (Aj. Sabadell, Aj. Castellar, ACCD i Treballadors Aj.SBD). Contacte i seguiment amb la contrapart local (assessorament, coordinació contable, formulació de nous projectes, etc.

-Coordinació de campanyes de l'entitat: Seguiment i estudi de convocatòries per a finançar campanyes. Supervisió de les campanyes (a nivell econòmic, tècnic, logístic, etc.)

PERFIL DEL CANDIDAT/A:

-Llicenciat o diplomat de l'àrea de les Ciències Socials o similar.

-Formació complementària en Cooperació Internacional i Drets Humans. Es valorarà formació en drets dels pobles indígenes.

-Formació complementària en gestió de projectes amb marc lògic.

-Experiència demostrable en gestió de projectes de cooperació al desenvolupament i en organitzacions de desenvolupament.

-Es valorarà experiència en campanyes de sensibilització i accions d'educació pel desenvolupament.

-Capacitat per dirigir petits grups de professionals.

- Habilitat numèrica i capacitat per treballar sota terminis de lliurament de projectes.

-Bona capacitat de comunicació oral i per escrit d'idees en català i castellà (Nivell C de Català).

CONDICIONS:

-Contracte laboral de substitució per baixa de maternitat (durada de 5 mesos entre juny i octubre de 2011).

- Sou segons conveni de l'entitat.

-Dedicació: 25 hores setmanals (preferiblement en horari de matí).

- Lloc de treball: seu de l'entitat a Sabadell

INTERESSATS:

Enviar Currículum Vitae a la dirección indigenes@dretsdelspobles.org fins el dia 6 d'abril de 2011, posant a l'assumpte del correu "Oferta Indígenes". O bé, enviar-lo per correu postal a la Lliga dels Drets dels Pobles, Ca L'Estruch Carrer Sant Isidre, 140 08208 Sabadell (Barcelona).

- Candidats no contactats abans del 15 d'abril entendran la seva candidatura com a desestimada.

www.dretsdelspobles.org