15/3/11

Congrés internacional: "Espai urbà, memòria i ciutadania"

Del 15 al 18 de març tindrà lloc el congrés "Espai urbà, memòria i ciutadania" organitzat pel Centre d'Estudis sobre les èpoques Franquista i Demòcrata (CEFID) de la UAB al Museu d'Història de Barcelona.

Amb l'objectiu de promoure l'intercanvi de coneixements sobre el tractament, la preservació i la ressignifació dels espais memorials, els diàlegs conflictius que hi manté la ciutadania o la seva inclusió en el patrimoni democràtic; el CEFID-UAB i el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, han organitzat el congrés internacional "Espai urbà, memòria i ciutadania". Un congrés que pretén aprofundir en el debat científic i afavorir l'arribada dels resultats del debat a la societat.

Durant 3 dies, s'exposarà l'experiència de grups de recerca, d'institucions, de col·lectius i d'especialistes que actuen en aquest àmbit. També s'intentarà recollir les diverses reflexions intel·lectuals que puguin ajudar a la comprensió i definició dels usos d'aquest patrimoni considerant la implicació de les noves tecnologies.

"Espai urbà, memòria i ciutadania" és un congrés adreçat bàsicament als investigadors que treballen en aquest àmbit, a professionals de la gestió del patrimoni i a persones actives en les xarxes socials interessades en aquest camp.

Els actes, que tindran lloc al Museu d'Història de Barcelona, situat a la Plaça del Rei, estaran dividits per tres temàtiques diferents, una cada dia de les jornades. La primera sessió tractarà sobre temes que girin entorn a polítiques, la segona sobre el patrimoni memorial, i la tercera i última sobre ciutadania i memòria.

La inauguració dels actes serà a càrrec de Reyes Mate, del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) que exposarà la conferència inaugural; i la conferència de cloenda serà a càrrec de l'escriptora Maria Barbal.


Congreso Internacional: "Espacio urbano, memoria y ciudadania".

Del 15 al 18 de marzo tendrá lugar el congreso "Espacio urbano, memoria y ciudadanía" organizado por el Centro de Estudios sobre las épocas Franquista y Demócrata (CEFID) de la UAB al Museo de Historia de Barcelona.

Con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos sobre el tratamiento, la preservación y la resignificación de los espacios memoriales, los diálogos conflictivos que mantiene la ciudadanía o su inclusión en el patrimonio democrático; el CEFID-UAB y el Memorial Democrático de la Generalitat de Cataluña, han organizado el congreso internacional "Espacio urbano, memoria y ciudadanía". Un congreso que pretende profundizar en el debate científico y favorecer la llegada de los resultados del debate a la sociedad.

Durante 3 días, se expondrá la experiencia de grupos de búsqueda, de instituciones, de colectivos y de especialistas que actúan en este ámbito. También se intentará recoger las diversas reflexiones intelectuales que puedan ayudar a la comprensión y definición de los usos de este patrimonio considerando la implicación de las nuevas tecnologías.

"Espacio urbano, memoria y ciudadanía" es un congreso dirigido básicamente a los investigadores que trabajan en este ámbito, a profesionales de la gestión del patrimonio y a personas activas en las redes sociales interesadas en este campo.

Los actos, que tendrán lugar al Museo de Historia de Barcelona, situado en la Plaza del Rey, estarán divididos por tres temáticas diferentes, una cada día de las jornadas. La primera sesión tratará sobre temas que giren en torno a políticas, la segunda sobre el patrimonio memorial, y la tercera y última sobre ciudadanía y memoria.

La inauguración de los actos será a cargo de Reyes Mato, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que expondrá la conferencia inaugural; y la conferencia de conclusión será a cargo de la escritora María Barbal.