7/2/11

"Gitanos d'Hongria. De l'home exòtic al ciutadà"/ "Gitanos de Hungria. Del hombre exotico al ciudadano"

"Gitanos d'Hongria. De l'home exòtic al ciutadà"

L’exposició que ara presenta el Museu Valencià d’Etnologia,
«Gitanos d’Hongria. De l’home exòtic al ciutadà», coproduïda
amb el Museu Etnogràfic de Budapest i patrocinada per Obra
Social Caja Madrid, pretén abordar la imatge, moltes vegades
plena de prejudicis, que les societats europees s’han format dels
gitanos, i mostrar la pròpia imatge cultural i les representacions
que els gitanos tenen de si mateixos, i que els fan ciutadans
iguals a la resta de la societat.

L’exposició consta de cent seixanta fotografies, més d’un
centenar d’objectes i tres audiovisuals, en els quals es mostra
l’evolució dels gitanos hongaresos des de la perspectiva
antropològica: des de l’exòtic home salvatge, passant per
l’assimilació dels gitanos durant l’època socialista i acabant en
l’anàlisi de la realitat actual, en un context en què el respecte
a les diferències culturals intenta superar la perspectiva
diferenciadora i estigmatitzant que encara hui arriba fins a
nosaltres.

El Museu Etnogràfic de Budapest, propietari de les peces
que s’exhibixen en l’exposició, és un dels museus més grans
d’Europa, amb més de dos-cents mil objectes etnogràfics, trescentes
mil fotografies i nombrosos manuscrits, gravacions de
música folklòrica i pel·lícules. Una part considerable de les
col·leccions del museu presenta la cultura folklòrica de les
ètnies que viuen a Hongria, com també dels hongaresos de més
enllà de les seues fronteres.

Inauguració dia 9 de febrer a les 20 h. Sala X.

"Gitanos de Hungria. Del hombre exotico al ciudadano"

La exposición que ahora presenta el Museu Valencià d’Etnologia,
“Gitanos de Hungría. Del hombre exótico al ciudadano”,
coproducida con el Museo Etnográfico de Budapest y patrocinada
por Obra Social Caja Madrid, pretende abordar la imagen, muchas
veces llena de prejuicios, que las sociedades europeas se han
formado de los gitanos, y mostrar la propia imagen cultural y las
representaciones que los gitanos tienen de sí mismos, y que los
hacen ciudadanos iguales al resto de la sociedad.


La exposición consta de ciento sesenta fotografías, más de un
centenar de objetos y tres audiovisuales, en los que se muestra
la evolución de los gitanos húngaros desde la perspectiva
antropológica: desde el exótico hombre salvaje, pasando por
la asimilación de los gitanos durante la época socialista y
acabando en el análisis de la realidad actual, en un contexto en
el que el respeto a las diferencias culturales intenta superar la
perspectiva diferenciadora y estigmatizante que aún hoy llega
hasta nosotros.

El Museo Etnográfico de Budapest, propietario de las piezas que
se exhiben en la exposición, es uno de los museos más grandes
de Europa, con más de 200.000 objetos etnográficos, 300.000
fotografías y numerosos manuscritos, grabaciones de música
folclórica y películas. Una parte considerable de las colecciones
del museo presenta la cultura folclórica de las etnias que
viven en Hungría, así como de los húngaros de más allá de sus
fronteras.

Inauguracion dia 9 de febrero a las 20h. Sala X